Hatırlardaki Eğitim

Eğitim bilimleri birçok alt dalıyla birlikte bir bütün olarak insanın öğrenme sürecine dair bir bilgiyi ve bu bilgiden neşet eden uygulamaları üretir. Eğitimle ilgili gerek araştırmayı yapan öznenin kendi kişisel hâtıraları, gerekse başta yazılı belgeler olmak üzere çeşitli araç gereçlerle ulaştığı başkalarının hâtıraları bu üretim çarkı için son derece önemli veriler sunar. Bu veriler tek başına/kendinden ibaret bir kaynak olabildiği gibi başka bir kaynağın sunduğu veriyi kontrol etmeye ya da desteklemeye hizmet eden yardımcı kaynaklar olarak da kullanılabilir. Makalede; hatırlardaki eğitimin tespitinin bir kısım faydaları ele alınmış, ardından bunların elde edilebileceği türler olarak anılar ve okul tarihçelerine değinilmiş, 52 adet eğitim içerikli hâtıra metninin açıklamalı bibliyografyası verilmiştir.

ALPASLAN DURMUŞ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız