İki Yeni Eser Münasebetiyle: Oryantalizm ve Milliyetçiliğin Kıskacındaki Mısır Tarih Yazımını Yeniden Düşünmek

Bu çalışmada, Türk-Arap tarihçiliğinde birbirinin ters yüzü olarak gelişen milliyetçi söylemin, tarihsel zeminine dair bazı gözlemler sunulmaktadır. Mezkûr söylemin gelişme merhaleleri gözden geçirilmekte ve bunda oryantalizmin payı sorgulanmaktadır. Bunun yanı sıra milliyetçi söylemi aşmaya yönelik olarak son dönemlerde yayınlanan Mısır tarih kaynaklarını inceleyen iki eserin kıymetleri, içine doğdukları vasat gösterilerek teslim edilmek istenmektedir. Ayrıca milliyetçi söylemin, beslendiği yapıya karşı geliştirdiği reddiyeci zihniyet yapısının çelişkilerine dikkat çekilmekte ve Mısır tarih kaynaklarına dair yeni neşredilen iki eserin, söz konusu zihniyeti aşma noktasındaki katkıları gösterilmek istenmektedir.

Fatma Zehra BEYAZ
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız