Türkiye’de Sinema Bölümlerinin İlk 10 Yılı (1982-1992) ve Film Çalışmalarının Yönelimleri

Türkiye’de 1970’lerin ortasından itibaren sinema derslerinin üniversitelerin
müfredatına girmesi lisansüstü düzeyde film çalışmalarını başlatan önemli bir
öncüldür. Aynı zamanda 1980’li yılların başında hızlanan fakülteleşme çabaları,
sinemanın lisansüstü düzeyde de çalışılmasına istikrarlı bir biçimde destek
sağlamıştır. Sosyal bilimler alanında pek çok ana bilim dalı da çalışma konularıyla
sinemayı ilintilendirerek literatürün pek çok yönüyle tartışılmasına ve
anlaşılmasına imkân sağlamıştır. Önde gelen üniversitelerde sinema bölümünün
kurulmasının tamamlandığı 1982-1992 yılları ile sınırlandırılmış bu çalışma,
Türkiye’deki film araştırmalarının/çalışmalarının akademi öncesi süreci ve sonraki
gelişmelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yıllar arasında yapılan tez çalışmaları
ise önemli ölçüde akademi öncesi anlayışlardan ve tartışmalardan beslenmektedir.
Bu nedenle bu çalışma, akademi öncesi süreçte öne çıkan grupların sinema
düşüncelerini ve akademileşmeye bakışlarını, akademi sonrası ise sivil kurumların
sinema anlayışlarını ve akademinin sinema yazınına etkilerini değerlendirmektedir.
Çalışmada Türkiye’de sinema alanında yapılan yüksek lisans ve doktora düzeyinde
tezlerin araştırma alanları, beslendikleri düşünsel kaynakları, kuramsal zeminleri,
coğrafya olarak nereleri kapsadıkları ve anahtar kelimelerine dair veriler sunulacak
ve genel bir değerlendirmede bulunulacaktır.

Yusuf Ziya Gökçek
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız