Türkiye Sinemasında Uyarlamalara Genel Bir Bakış

Edebiyat, sinemanın ilk günlerinden başlayarak sinema için önemli bir kaynak
olagelmiştir. Türkiye’de 1919 yılında Ahmet Fehim’in Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın
aynı adlı eserinden uyarladığı Mürebbiye filmiyle ilk örneğini gördüğümüz
uyarlama filmler takip eden yıllarda da devam etmiştir. Yazıda geçtiğimiz yüzyılda
Türkiye’de çekilen uyarlama filmler dönemler itibarıyla ele alınmaktadır. Genel
hatlarıyla uyarlamalarda çeşitlilik görülmekte ve uyarlanan eserler yönetmen ve
yapımcıların tercihlerine göre belirlenmektedir. Sinemanın büyük kitlelere ulaştığı
yıllarda daha popüler eserler uyarlanırken sinemanın seyirci kitlesinin azaldığı
yıllarda eser ve filmin sanatsal değeri ön plana çıkmıştır.

Zeynep Çetin Erus
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız