Türk Sineması’nın Tarihine Genel Bir Bakış

Türk sinemasının tarihsel anlamda gelişim süreci incelenirken Nijat Özön’ün Türk
Sineması Tarihi isimli kitabı uzun süredir kaynak kitap vazifesi görür. Özön’ün
Türk sinemasına dair dönemlendirmesi esas alınarak sinema tarihi kitapları
yazılır. Bu yazıda Özön’ün genel kabul gören dönemlendirmesinden farklı olarak
Türk sinemasının tarihini sinema endüstrisini ve endüstrinin kuruluş, gelişim ve
dönüşüm periyotlarını önceleyerek ortaya koymaya çalışacağız. Bundaki amacımız
sinema tarihini öne çıkan yönetmen ve filmlerle sınırlamamak, daha geniş bir
bakış açısı ile sektörün ve sektöre bağlı olarak gelişen ve değişen diğer unsurları da
tarihin bir parçası olarak ele almaktır.

BARIŞ SAYDAM
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız