Kraliyet Coğrafya Derneği ve Anadolu’ya Yönelik Faaliyetleri (1835-1845)

1830’da Londra’da kurulan The Royal Geographical Society’nin en önemli misyonu İngiliz coğrafya biliminin gelişmesine katkıda bulunmak, bilimsel keşifleri teşvik ve finanse etmekti. Cemiyet ayrıca desteklediği keşiflerin neticelerini yayınlamak üzere 1831’de Journal of the Royal Geographical Society of London adlı bir dergi neşretmeye başlamıştır. Bu dergi kâşiflerin hazırladıkları haritalar, yol bilgileri ve yeni coğrafi bilgiler için önemli bir yayın organı olarak hizmet vermiştir. Bu bağlamda Anadolu, İngiliz ilgisinin değişik şehirlerde kurulan İngiliz konsoloslukları ile ortaya çıktığı 1830’lardan itibaren İngiliz araştırmacıların akınına uğramıştır. Bu uzmanların gezileri neticesinde elde ettikleri izlenimlerin Anadolu coğrafyasının tanınmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu uzmanların raporlarının bazıları derneğin yayın organı olan Journal of the Royal Geographical Society of London’da yayınlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada 1835-1845 yılları arasında gerek cemiyet tarafından görevlendirilen gerekse de bölgede konsolos olarak görev yapan kişilerin hazırladıkları ve cemiyetin yayın organında yayınlanan raporlar üzerinden cemiyetin Anadolu’daki coğrafi-bilimsel faaliyetlerine dair bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Özgür Yılmaz
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız