Türkiye'de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Coğrafya bilimi içerisinde fiziki ve beşeri coğrafya konuları olmak üzere birçok alt başlık ve alan mevcuttur. Bu alanlara özellikle 1990 yılların başından itibaren bilgisayarın da ülkemizde yaygınlaşmasıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanı eklenmiştir. 1990’lı yıllardan günümüze CBS konusunda ülkemizde yapılan yayınların araştırılması, özelliklerinin ve çalışma alanlarının ortaya konması bu çalışmanın temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda Coğrafya Bölümleri’nde özellikle CBS konusunda uzmanlaşmış ve çalışmalar yapan akademisyenlerin yayınları üzerinden bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 24 dergi, kitap, kitapta bölüm ve YÖK bünyesindeki tezler CBS başlıklı ve anahtar kelimeli olarak taranmış ve 200 yayın derlenmiştir. İncelenen bu yayınlar CBS içerikleri, konuları, çalışma sahaları ve kullanılan yazılımlar çerçevesinde incelenmiştir ve değerlendirilmiştir. Buna göre en fazla CBS içerikli araştırma makalesi Türk Coğrafya Dergisi’nde yayınlanmıştır. İncelenen yayınlarda; CBS’nin analitik fonksiyonlarından en fazla veri sınıflamasının uygulandığı, bunun yanında ağ analizlerinin ise çok az olduğu, CBS’nin uygulanmasında fiziki coğrafya konularının ön planda olduğu, çalışma alanları olarak Türkiye’nin hemen hemen her alanında olmasına rağmen maksimum çalışmanın Marmara Bölgesi içinde yer aldığı ve en fazla da ESRI yazılımlarının kullanıldığı tespiti yapılmıştır.  

Hasan Özdemir
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız