Türkiye’de Tasavvuf Konulu Sempozyum ve Kongre Bildirileri Bibliyografyası

Türkiye’de Tasavvufla ilgili düzenlenmiş olan sempozyum ve kongreleri ele alan bu çalışma aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde düzenlenmiştir.

  • Tasavvuf Sempozyumlarının Yıllara Göre Artışı

  • Düzenleyici Kurumlar Açısından Sempozyumlar

  • Sempozyum ve Kongrelerde Ele Alınan Konular

  • 1946- 2018 Yılları Arası Sempozyum ve Kongre Listesi

  • Seçilmiş Tasavvuf Sempozyumları Bibliyografyası

    Bu başlıklar esas alınarak, tasavvufla ilgili ilmî gelişmelerin seyri ortaya konmuştur. Bibliyografya listesi ve incelenen sempozyum ve kongreler neticesinde, kongrelerin zamanla sayıca azaldığını ve yalnızca belli konular çerçevesinde düzenlendiğini; sempozyumların ise hem sayıca hem konu çeşitliliği bakımından giderek artmaya başladığını, diğer disiplinlerle birlikte ve hatta kurumlar arası ortak çalışmaların da yıllar içinde çoğaldığını söyleyebiliriz.

    Tasavvufla ilgili sempozyum, kongre ve bildirileri belli kriterler çerçevesinde bir araya getirmeyi hedef alan bu çalışma, literatürdeki önemli bir boşluğu doldurma çabası olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca oluşturulan listelerde eksikliklerin olabileceği ve bilgi edinme araçlarının çeşitliliği nedeniyle sempozyum ve kongre sayılarının artabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Efe Yeşildurak

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız