Tekke Tarihi Nasıl Yazılır? Kaynaklar Üzerine Bir Tasnif Denemesi

Bu çalışma, Osmanlı Tekke/Tarikat tarihi yazımı bağlamında yoğun olarak başvurulması gereken kaynak gruplarını değerlendirmeyi ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede; kitabeler, mezar taşları, menakıbnameler, monografiler, biyografiler, seyahatnameler, resmi ve şahsî arşivler Osmanlı tekke/ tasavvuf tarih yazımına katkıları bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır.

Erkan Övüç

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız