Türkçede Sûfîlerin Hazırladığı Hadîs Seçme ve Şerhleri -Mütercimlere Göre Biyo- Bibliyografik Bir Deneme- (1928-2017)

Sûfîlerin hadîs ilmine ilgisi ve katkısı malûmdur. Hadîs ilmi ile tasavvuf çoğunlukla iç içe olmuştur. Bunun en mühim göstergesi ise “sûfî-muhaddis” tabiridir.

Çalışmamız biyo-bibliyografik bir mahiyettedir. Mütercimlerin soyadına göre düzenlenmiştir. Harf İnkılâbından (1 Kasım 1928) bugüne kadar Türkçeye tercüme edilmiş hadîs seçme ve şerhlerini, salavat derlemelerini konu almaktadır. Arapçadan Türkçeye aktarmalar, Osmanlıcadan aktarılmış çeviriyazı metinler ve sadeleştirmeler tespit edilmiştir.

Araştırmamızda Cumhuriyet Türkiye’sinde sûfîler tarafından yapılmış ilk hadîs seçmeleri tespit edilmiştir. İlk tercüme 1940 yılında basılmıştır. Toplam 104 mütercimden 32 tanesinin biyografisi tespit edilememiştir. Ancak 72 tanesinin kısa biyografileri bulunabilmiştir. Tespit edilen madde sayısı ise 94’tür.

Yusuf Turan Günaydın

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız