İngiliz Oryantalistlerinin Tasavvuf Araştırmalarına Katkıları

Batı âleminin İslam ile karşılaştığı ilk günden itibaren sufilere karşı özel bir ilgisi olmuştur. Hatta denilebilir ki tasavvufun diğer ilimlerden farklı bir ilim dalı olduğunu oryantalistler bizden önce fark etmiş, İslam âleminde de tasavvuf sahasının müstakil ilim dalı olmasına dolaylı olarak katkıda bulunmuşlardır. Özellikle denizci bir millet olan İngilizler, İslam âleminin her bölgesine rahatlıkla ulaşmış, tasavvuf araştırmalarına daha fazla katkıda bulunmuştur, öyle ki, tasavvuf klasiklerinin pek çoğu onlar tarafından batı dillerine tercüme edilmiştir. İngiliz oryantalistlerin eserleri de sırası ile diğer önemli dillere tercüme edilmiş ve tüm dünyaya yayılmıştır Bu makale, seyyah, asker, tüccar, din adamı, ilim erbabı olmak üzere farklı motivasyonlarla araştırma yapan oryantalistlerin tasavvuf sahasına yaptığı katkıları ele almaktadır. Makalemiz 12. yydan 20.yyla kadarki dönemin önemli şahsiyetlerini ve eserlerini kısaca ele almıştır.

Süleyman Derin

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız