Osmanlı Modern Dönem Tasavvuf Literatürü Biyo-Bibliyografik Bir Deneme (1812-1925)

Bu literatür 1812-1925 yılları arasında Osmanlı topraklarında yaşamış elli beş sûfînin kısa biyografileri, haklarında kaleme alınmış kitaplar ve İlahiyat fakültelerinde yapılmış tezlerden oluşmaktadır. Buradan hareketle Türkiye’deki akademik çalışmalarda ve matbuatta bu sûfîlerin bağlı bulundukları tarikat veya meşrebin hangi nispette öne çıktığı saptanmış, özelde Osmanlı modern dönemine genelde ise tasavvuf alanına ilişkin yapılan tezlerin orijinal ve eksik taraflarına işaret edilmiştir.

Betül Tarakçı

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız