Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkîlât ve İcraatı Üzerine Bir Değerlendirme

Dönemin milli eğitim bakanı Ahmet Şükrü Bey'in teşvikleri ve gösterdiği kolaylıklarla kaleme alınan eser, Maârif-i Umumiyye Nezareti'nin 1824-1892 yıllarına ait tarihçe, teşkilat ve faaliyetlerini içermektedir. Eser aynı zamanda Bektaşi Şeyhi olan Mahmud Cevad tarafından kaleme alınmıştır. Müellif, Maarifin çeşitli kademelerinde görevliyken muhatap olduğu vak'aları orijinal kaynaklar kullanarak kronolojik bir sıra içersinde maarif nazırlarının görev sürelerine göre tanzim etmiştir. Bu eserin en önemli özelliği Türk eğitim tarihçileri için bir başvuru kaynağı olması ve ilk defa maarif nezareti hakkında derli toplu bilgiler içermesidir. Biz bu makalemizde "Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı" isimli eseri tanıtacak; eserin nasıl kaleme alındığı ve neleri içerdiği üzerinde kısa bir değerlendirmede bulunacağız. Son olarak kitabın Türk eğitim tarihi içersindeki yeri-önemi belirtilmeye çalışılacaktır.

MUSTAFA SELÇUK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız