İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: Bir Ömür Pedagoji

Bu çalışmanın amacı, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Türk eğitim tarihindeki önemini vurgulamaktır. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde Baltacıoğlu'nun hayatındaki önemli dönüm noktaları incelenmiş ve eğitim ile ilgili olanlara çalışmada yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Baltacıoğlu'nun eğitim görüşlerini ortaya koymak için temel eğitim görüşlerini yansıtan Talim ve Terbiyede İnkılâp, İçtimaî Mektep ve Pedagojide İhtilâl kitapları incelenmiştir. Ayrıca Baltacıoğlu'nun eğitim görüşünü ele alan araştırmalara ve yorumlara da yer verilmiştir. Bu çalışma Baltacıoğlu'nun hem öğretmen hem de eğitim bilimci kişiliği üzerinde durmuştur. Baltacıoğlu Türkiye'de ve dünyada eğitim anlayışında, eğitimin amacında ve öğretim yöntemlerinde reformun gerekli olduğuna inanmıştır. Fikirlerini eserlerinde yaymak için devamlı üretmiş, bu fikirlerini eğitim kurumlarında uygulamaya da çalışmıştır.

FİLİZ MEŞECİ GIORGETTI

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız