Osman Nuri Ergin: Eğitim Tarihimizin Kırkanbar Müellifi

Belediye, şehir, idare, hukuk, imar ve eğitim tarihi sahalarının ve İstanbul’un büyük araştırmacısı Osman Nuri Ergin (1882/1883-1961), XIX. yüzyılın son çeyreğinde Malatya’da dünyaya geldi. Söz konusu sahaların önde gelen otoritelerinden biri olan Ergin değerini hâlâ koruyan eserleri, üslubu, iç dünyası ve siyasî tavrı ile dikkat çekmektedir. Ergin'in eğitim tarihi çalışmalarını tanıtmağı amaçlayan bu yazıda kısa hayat hikâyesi anlatılmış, eğitim tarihine yönelmesine değinilmiş, ardından bu sahadaki en önemli eseri olan Türkiye Maarif Tarihi, kaynaklar açısından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Türkiye Maarif Tarihi'nin kaynakları şu başlıklar altında ele alınmıştır: Yazma ve matbu kitaplar, Ergin'in yazı aldığı veya sözlü bilgiler derlediği kişiler, yazılarını veya konuşmalarını aynen veya kısmen aktardığı kişiler, hatırat tefrikaları ve süreli yayınlar.

ALİ ADEM YÖRÜK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız