Emrullah Efendi ve Tuba Ağacı Nazariyesi

Maarif ıslahatına ilk mekteplerden mi, yoksa yüksek öğretimden mi başlanılması gerektiği tartışması Darülfünun'un ilk açıldığı dönemlerde başlayıp çalışmalarının hız kazandığı süreçlerde devam etmiştir. Bu çalışmada, II. Meşrutiyet döneminin hem en uzun süreli Maarif nazırı olması itibariyle hem de yaptığı işlerin ehemmiyeti açısından eğitim tarihinde önemli bir yeri olan Emrullah Efendi'nin hayatı, Maarif Nazırlığı dönemindeki eğitim faaliyetleri genel hatları ile belirtildikten sonra Emrullah Efendi'nin vefatından sonra Ziya Gökalp'in tekrar ele alması ile canlılık kazanan Tuba Ağacı nazariyesi hakkında bir değerlendirme yapılmaktadır.

MERYEM ÜKE

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız