Klasik Osmanlı Eğitim Sisteminin İki Büyük Temsilcisi: Fatih ve Süleymaniye Medreseleri

Osmanlı Devleti'nin en temel eğitim kurumu hiç şüphesiz medreselerdi. Medreseler, ilmiye sınıfını yetiştiren, yönetim felsefesini, din/mezheb anlayışını ve fetih politikasını etkileyen, kentleşmede başat rol oynayan ve topluma kimlik kazandırma işlevi gören merkezlerdi. Osmanlı bünyesinde farklı dönemlerde kurulan irili ufaklı birçok medrese içerisinde Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulan Fatih Medreseleri ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde tesis edilen Süleymaniye Medreseleri önceki medrese sisteminden epeyce ileri bir eğitim seviyesini getirdiği gibi sonraki medrese eğitimini de hem eğitim personelinden beklenen şartlar ve müfredat programı, hem medrese teşkilatlanması ve hem de getirdiği birbirini tamamlayan unsurların etkileşimiyle ortaya çıkan yeni külliye anlayışı açısından büyük değişikliklere uğratmıştır. Bu çalışma, Fatih ve Süleymaniye medreseleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan araştırmaları yukarıda çizdiğimiz çerçeve ve daha ziyade eğitim ekseninde değerlendirmeyi ve okuyucuya tanıtmayı amaçlamaktadır.

TUNCAY ZORLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız