Eğitim Tarihine İlişkin Süreli Yayınlar

Bu çalışma Cumhuriyet döneminde ülkemizde yayımlanan bazı eğitim dergilerinin tanıtılması amacıyla yapılmıştır. Bu tanıtım dergilerin hangi yıllarda, kaç sayısının yayımlandığı, yayımlayanlar ve belli başlı yazarları gibi hususları içermektedir. Çalışmada 1960 yılından sonra yayımlanan dergilere, bu dönemin dönem nispeten daha yakın olması ve dergilere ulaşmanın daha kolaydır gerekçeleriyle değinilmemiştir. Araştırmacılar belirtilen kapsamlarda on sekiz dergiyi incelemişlerdir.Bu dergiler, Bilgi, Eğitim Hareketleri, Emekli Öğretmen Dergisi, Fikirler, İmece, Malim Sesi, Okul ve Öğretmen, Okul ve Ulus, Öğretmen, Öğretmen Dergisi, Pedagoji, Tedrisat Mecmuası, Uyanış, Yeni Adam, Yeni Kültür, Yeni Okul, Yeni Öğretmen ve Yeni Türk Mecmuası'dır. Cumhuriyet döneminde ülkemizde yayımlanan on sekiz eğitim dergisinin belirtilen ölçütlerle tanıtıldığı çalışmamızın kendi sınırlılıkları içinde araştırmacılarımıza yararlı olmasını ümit ederiz.

MUHSİN HESAPÇIOĞLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız