Eğitim Enstitülerinden Eğitim Fakültelerine Türkiye'de Öğretmen Yetiştirmek

Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin gelişimine dair 1950'lerden sonraki gelişmeleri günümüze kadar getirmiş olduğumuz çalışmamızda öğretmen yetiştirilmesi konusunda programlar, tartışmalar, rakamsal veriler ele alınmıştır. Makalede eğitim kurumlarının tarihçeleri, idarî yapıları, öğretim kadrosu ve öğrencilerin durumları tarihsel süreçler çevresinde incelenmiştir. Öğretmenlik mesleğinin yükseköğretim seviyesine nasıl yükseltildiğini aşama aşama her bölümde aynı metot uygulanmak koşulu ile değerlendirilmiştir.

BETÜL BATIR

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız