Türkiye'de Din Eğitimi Tarihi Literatürü

Bu makale -Giriş-ten sonra iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Cumhuriyet dönemi boyunca gerçekleştirilen örgün ve yaygın din eğitimi tarihi anlatılmaktadır. Önce yüksek din eğitimi ve öğretimi kurumları olarak İlâhiyat Fakültelerinin kuruluş ve gelişimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Sonra, İmam-Hatip Liselerinin gelişim serüveni anlatılmaktadır. Arkasından, -Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- derslerinin geçirdiği safhalardan söz edilmektedir. Son olarak da, Kur'an eğitim ve öğretimi konusundaki gelişmelerden bahsedilmektedir. İkinci kısımda ise İlâhiyat Fakültelerinde görevli din eğitimcilerinin örgün ve yaygın din eğitimi alanında kaleme aldıkları eserlerden öne çıkanlar tanıtılmakta ve her birinin yayınlanmış eserlerinin listesi sunulmaktadır.

MUSTAFA ÖCAL

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız