Halk Eğitiminin Başarısı ve Başarısızlığı

Devrimin toplumsallaşması sürecinde yeni cumhuriyetin önemli bir aracı olan eğitim halk eğitimi tarafı güçlenerek devam edecek, daha önce başarısız olunan köylü eğitimi ise giderek daha fazla önem kazanacaktı. Bu tarihî eksende ortaya çıkan konular başarı ve başarısızlık ekseninde hâlâ tartışılıyor ve kuvvetli kanılarla analitik düşünce eksikliği atbaşı gidiyor. Bu çalışma, hakkında pek az çalışma bulunan Millet Mektepleri, biraz daha fazla çalışılmış ve tek parti dönemiyle özdeşleştirilmiş olsa da bu dönemin değerlendirilmesi konusundaki literatür eksikliğini paylaşan Halkevleri ve anılarla sık sık ifade edilmiş olmasına karşın topluca değerlendirilmesi ertelenmiş Köy Enstitüleri ile ilgili literatürü değerlendirirken sınıfsal gerilimin o dönem için en belirleyici eksenlerinden birini oluşturan kent ve köy ayrılıkları, kadın-erkek ilişkileri ve kadınların halk eğitimi ve halk eğitimi literatürü içindeki yerinin değerlendirilmesi için küçük bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu minvalde, zaten sadece erkeklerle ilişkileri üzerinden değerlendirilen ve neredeyse sadece -önemli- veya konunun merkezi sayılan erkeklerle ilişkileri olduğunda kadından sayılan kadınların yokluğunun halk eğitimi alanında iyice hissedilmesi sorununa değinerek, Kız enstitülü ve Köy enstitülü kadınlar üzerinden bu eksikliğin nasıl giderilebileceğini tartışıyor.

ELİF EKİN AKŞİT

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız