Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihi, çok zengin araştırma alanlarına sahiptir. Tarihte eğitim birçok faaliyet içine yayıldığı için -eğitim tarihi-nin sınırlarını çizmek her zaman tartışmalıdır. Dolayısıyla eğitimbilimciler, tarihçiler, iktisatçılar, ilahiyatçılar, edebiyatçılar vs. konuyu değişik açılardan ele alarak incelemektedirler. Bu da eğitim tarihi alanındaki çalışmaların kapsamını biraz daha genişletmektedir. Bu çerçevede, söz konusu genişliğin boyutlarını ortaya koymayı amaç edinen bu makalede, eğitim tarihi literatürünün belirli bir yoğunluğa ulaşmış olan çalışma alanları ve yine aynı şekilde farklı disiplenlere mensup araştırmacılar tarafından oluşturulan eğitim tarihi literatürünün mahiyeti ve muhtevası hakkında bilgi verilmekte ve nihayetinde eğitim tarihi çalışmalarının istikameti hakkında değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

MUSTAFA ERGÜN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız