Eğitim Merkezli Etkileşim: Osmanlı ve Rusya Türkleri

Bu araştırma XX. Yüzyıl başında Osmanlı Türkleri ile Kırım, İdil-Ural, Kafkasya ve Orta Asya'da yaşayan Rusya Türkleri arasındaki eğitim ilişkilerini ele almaktadır. Hâtıralar, seyahat notları ve özellikle de II. Meşrûtiyet dönemi Türk basınında çıkan yazılara dayanılarak, bu ilişkilerin mahiyeti konusunda ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır. Makale öncelikle Osmanlı aydınlarının Rusya Türklerinin eğitimi hakkındaki görüşlerini sorgulanmaktadır. Diğer taraftan Rusya'lı Türk aydınların Osmanlı eğitim sistemi hakkındaki eleştirileri ve çözüm önerileri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Meşrutiyet dönemi basınında çok önemli yer tutan bu görüş ve eleştirilerin somut olarak ne derece etkili olduğunu tespit etmek güç olsa da, farklı ve zengin bir deneyim sundukları açıkça görülmektedir.

AHMET KANLIDERE

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız