II. Abdülhamid Dönemi Eğitimi ve İdeolojisi Üzerine Tartışmalar

Modern Türkiye'nin kurulmasında son dönem Osmanlı modernleşme hareketlerinin önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Bu hareketler içinde II. Abdülhamid dönemi eğitim gelişmelerinin ayrı bir yeri vardır. Bu dönemde eğitim alanında nitelik ve nicelik olarak büyük bir değişim yaşanmıştır. Böylece devletin ve toplumun kaderinde yeni bir sayfa açılmıştır. Cumhuriyet'i kuran aydın, bürokrat ve asker kadroları II. Abdülhamid döneminde açılan yeni okullardan yetişmişlerdir. Bu okullara ve eğitim reformlarına yönelik geçmişten bugüne farklı bakış açılarından araştırmalar yapılmıştır. Özellikle son 20-30 sene içinde yapılan yeni araştırmalar daha önce yapılan araştırma ve yorumlara yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu araştırmada eskiden yapılan bazı araştırmalar ile yakın dönemde ve özellikle yurt dışında yapılan ve Türkçeye tercüme edilen araştırmaların bulguları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

MUSTAFA GÜNDÜZ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız