Türkiye'deki Yabancı Okullar Üzerine Yapılan Çalışmalar

Yabancı okullar meselesi, Türk eğitim tarihinde yer alan en önemli konulardan birisidir. Dolayısıyla bu konunun değişik yönlerden incelenmesiyle, eğitim tarihimize özel bir katkı sağlandığı söylenebilir. Günümüze kadar ulaşan ve bugün de milli eğitim bünyesinde varlığını sürdüren bu okulların tarihçelerinin, amaçlarının ve hukuki dayanaklarının araştırılması, eğitim tarihimizdeki köklü dönüşümleri daha iyi anlamamıza yardımcı olduğu gibi, sözkonusu okulların bundan sonraki durumlarını kestirmemiz açısından da yarar sağlayacaktır. Bu makalede yabancı ve azınlık kavramları, azınlık okulları ve yabancı okullarla ilgili kısaca bilgi verildikten sonra bu sahada Türkiye'de 1980 öncesinde yapılmış araştırmalar tarihi bir düzlemde incelenmiştir. Son olarak yabancı okullarla ilgili bütün kitaplar, makaleler, tezler, ansiklopedi maddeleri ve bildiriler listelenmiş ve tasnif edilmiştir. Ayrıca bu kısma bazı eserler hakkındaki değerlendirmeler de ilave edilmiştir.

AYŞE AKSU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız