Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Eğitimi Üzerine

Bu makalede anahatlarıyla Osmanlı devletinde gayrimüslimlerin eğitim-öğretim faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. Bu alanda yazılmış eserlerin eleştirel bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Özellikle klasik dönemle modern dönem arasında bir ayrım yapmak gerekir. Diğer taraftan Osmanlı vatandaşı gayrimüslimlerin gerek yurt içinde gerekse yurtdışında bu konudaki faaliyetlerinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu konuda yeterli bir araştırma yapılabilmesi için bazı temel unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunların başında da gayrimüslimlerin kaynaklarını kullanabilecek ölçüde onların dillerini bilme şartı gelmektedir. Ayrıca konuya ilişkin bilim adamlarının yaklaşımlarının da gözden geçirilmesi gerekmektedir.

M. MACİT KENANOĞLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız