Tekke Eğitimi ve Literatürü

İslam toplumunda insan eğitimine hizmet veren temel kurumlardan biri olan tekkeler ilk yüzyıllardan beri varolagelmiştir. İnsanın mistik, etik ve estetik boyutuna hitap eden tekkeler fikrî, hissî hayatın da gelişmesine doğrudan tesir etmiştir. Tekkelerde gönül eğitimini gerçekleştiren gönül adamları İslam kültürünün oluşumunda emeği olan insanların başında yer almışlardır. Zamanla organize olan tarikatlarla birlikte tesir ve yaygınlığı artan tekkeler bölgenin ihtiyaçlarına göre farklı alanlarda da hizmet vermişlerdir. Temel görevi müminlerin ahlak eğitimi olan bu kurumlar ve temsilcilerinin buldukları eğitim unsurları bugün de konu ile ilgilenenlerin dikkatini çekmektedir.

MUSTAFA KARA

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız