Osmanlı İmparatorluğunda Modernleşme ve Eğitim

Osmanlı modernleşme süreci ve bu süreç içerisinde oluşan birikimin Cumhuriyet'e devrettiği mirası eğitim tarihini merkeze alarak irdeleyen bu çalışma ağırlıklı olarak; Tanzimat, II. Abdulhamit, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde açılan modern okullarda okutulan ders kitaplarından hareketle söz konusu dönemlerde inşa edilmeye çalışılan 'kimlik'i çeşitli boyutları ile ve karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Çalışmanın yoğunlaştığı diğer hususlar ise sırasıyla; Osmanlılık, İslâm-Türk sentezi, Türk-İslâm sentezi, Ulusçuluğun hakim olduğu bu alt dönemlerde okullaşma/modernleşme bağlamında, sayısal verilerden hareketle, yaşanan gelişmelerdir.

MEHMET Ö. ALKAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız