Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türkiye'de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi II Sayısı
Güz  2016
Sayı: 28
SATINAL

Bu Sayıda;


Türkiye'de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi II

Sunuş

 Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla bu alanda yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen serimize Kelâm ve Mezhepler Tarihi sayıları ile devam ediyoruz. Daha önce Tefsir ve Kur’an İlimleri’ni iki cilt, Hadis konulu sayıyı tek cilt, Fıkıh sayılarını ise Osmanlı Dönemi I-II, Cumhuriyet Dönemi I-II olmak üzere dört cilt halinde yayınlamıştık. Şimdi İslami İlimler sahasının diğer önemli bir ayağı olan ve üç cilt halinde hazırladığımız Kelâm ve Mezhepler Tarihi sayılarıyla karşınızdayız.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • el-Akâ’idü’n-Nesefiyye ve el-Akâ’idü’l-Adudiyye Örneğinde Osmanlı’da Akaid Risaleleri: Problemler, Özellikler ve Literatür
  The Problems and Characteristics of Treatises on Creed in the Ottoman Empire Through the Cases of al-Aqā’id al-Nasafīya and al-Aqā’id al-‘Adudīya and Related Literature
  MUHAMMET ALİ KOCA
  (Özet - Abstract) 41-97 s
 • Osmanlı Döneminde Felsefî Tartışmalardan Arındırılmış Önemli Kelâm Metinleri
  Kalam Texts As Adjusted From Philosophical Debates in the Ottoman Period
  VEZİR HARMAN
  (Özet - Abstract) 141-167 s
 • Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akāid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri
  The Works of Ottoman Scholars on Abu Hanifa’s Articles of Faith
  ABDULLAH DEMİR
  (Özet - Abstract) 169-226 s
 • Şerafettin Gölcük ile Türkiye’de Kelâm Çalışmaları Üzerine
  On the Kalam Works in Turkey with Şerafettin Gölcük

  (Özet - Abstract) 227-235 s
 • Nasîruddîn et-Tûsî’nin Tecrîdu’l-i‘tikâd’ı Üzerine Oluşan Şerh-Hâşiye Literatürü: Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinden Bir Bakış
  Commentary and Gloss Literature on Nasīr al-Dīn al-Tūsī’s Tajrīd al-I‘tiqād: A View from Turkish Manuscript Libraries
  SALİH GÜNAYDIN
  (Özet - Abstract) 237-272 s
 • Osmanlı’da Kelâm-Felsefe İlişkisi ve Tehâfüt Geleneği
  The Relationship Between Islamic Theology and Philosophy in the Ottoman Empire and the Tradition of Tehâfüt
  ÖMER FARUK ERDOĞAN
  (Özet - Abstract) 273-326 s
 • Osmanlı Geleneksel İslâm’ının Temel Kaynakları: İlmihâl ve Akâid Eserleri
  The Main Sources of Ottoman Traditional Islam: Ilmihal and Aqeedah Books
  HATİCE K. ARPAGUŞ
  (Özet - Abstract) 327-376 s
 • Şerhu’l-Mevâkıf: Kelam İlminin Son Büyük Klasiği
  Sharh al-Mawaqif: The Last Great Classic of Islamic Theology (Kalam)
  ÖMER TÜRKER
  (Özet - Abstract) 377-381 s
 • Bir Felsefî Kelâm Klasiği Olarak Şerhu’l-Makâsıd
  Sharh al-Maqâsid as a Classic in Philosophical Theology
  FATİH İBİŞ
  (Özet - Abstract) 383-400 s
 • Osmanlı’da Oluşan Kelam Klasikleri: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm
  Ottoman Kalām Classics: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm
  AHMET SÜRURİ
  (Özet - Abstract) 401-417 s
 • EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz 2016-Aralık 2016
  APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals July 2016-December 2016

  (Özet - Abstract) 419-454 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi