Osmanlı Mehdîlik Literatürü

Özet Mehdi fikri, Osmanlı dinî ve sosyal hayatı üzerindeki etkisini başlangıçtan yıkılışına değin sürdürmüştür. Bu çalışmada değerlendirilen yaklaşık 20 civarındaki mehdîlik risâlesinin çok farklı tarihlerde kaleme alınmış olması bu durumun en önemli göstergelerinden biridir. Bu risâleler içerik olarak iki ana unsurdan beslenmiştir: Ana kaynak hadis külliyatlarındaki mehdîlik rivayetleridir. Diğeri ise tasavvufî bir yöntem olan keşfe dayanan bilgilerdir. Risâleler ya tamamı ile hadis rivayetlerinden oluşmakta veya tamamı ile keşfî hükümlere dayanmakta yahut bu ikisinden elde edilen bilgilerin harmanlaması ile oluşmaktadır.

EYÜP ÖZTÜRK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız