Osmanlı Maturidî Kelam Geleneğine Yansımalarıyla el-Akidetü't-Tahaviyye Şerhleri

Özet Bu çalışma, Ebû Cafer et-Tahâvî (ö. 321/933)'nin el-Akîde adlı kısa metni üzerine yazılmış şerhleri, üretildiği bağlamı da dikkate alarak tanıtmayı hedeflemektedir. Temelde bir literatür tanıtım çalışması olduğundan özellikle eserlerin nispeti, kaynakları, içeriği, üslubu ve yaslandığı kelamî gelenek gibi hususların tespitine özen gösterilmiştir. Ayrıca söz konusu şerh literatürünün özellikle ilişkili olduğu Maturidî gelenek açısından önemi ve Osmanlı Kelam literatürüne yansıması da ortaya konmaya çalışılmıştır.

İHSAN TİMÜR

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız