Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hilafet Tartışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme

Özet Bir kurum ve ideal olarak tarihsel önemi haiz ve ilgası Türkiye'deki laikleşme sürecinin en önemli siyasî basamaklarından biri olan hilafet üzerine oluşan külliyat ideolojik, tematik ve yöntemsel açılardan birtakım -bölünmüşlükler- arz etmektedir. 1924'ten çok önce, hilafetin ilgasına giden süreçte başlamış olan hilafet tartışmalarının bu niteliği yalnızca siyasî ve entelektüel çevrelerle sınırlı kalmamış, akademik (ve yarı-akademik) mecralarda da kendini göstermiştir. Bu çerçevede bu yazıda önce II. Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye içinde ve dışında yaşanan hilafet tartışmalarına temel teşkil eden birincil metinler tanıtılacak, ardından Türkiye içinde ve dışında özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkıp gelişen ikincil literatürün eleştirel bir değerlendirmesi sunulacaktır.

NURULLAH ARDIÇ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız