Çağdaş İslâmî Akımlar Literatürü

Özet Çağdaş İslâmî akımları ile ilgili literatür, akımların tasnifiyle de ilgilidir. Bütün akımları bir arada ele alan çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada, genele yönelik olan literatür ile birlikte, akımların her biriyle ilgili müstakil yapılmış çalışmalar üzerine yoğunlaşmak gerekmiştir. Bazı grup ve hareketler ile ilgili literatürün ayrıca ele alınmayı gerektirecek kadar çok olduğu görülmektedir. Bu sebeple çalışmanın kapsamının, Türkçe yazılanlar ile sınırlandırılması yoluna gidilmiş, ancak bu sınırlandırmanın da yeterli olamayacağı anlaşılmıştır. Ayrıca bazı hareketler ile ilgili hiç Türkçe kaynak olmadığı için mutlaka kaydedilmesi gereken başka dillerde yazılmış eserlere işaret edilmesi gerekmiştir. Neticede bu çalışmanın bütün literatürü kapsamasının mümkün olmadığı baştan kabul edilmiştir. Daha önce konuyla ilgili yazılmış kapsamlı araştırmaların içeriği gözetilerek, çok genişleyen literatür içerisinden seçimler yapılmıştır.

ADEM ARIKAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız